Contacte

PGP

Si és possible contacteu utilitzant la nostre clau PGP.

Fingerprint: 1AE86D5F3DB33A6A8857790D482BCC62560021C5 https://keys.openpgp.org

  • planetb21@pm.me
  • Barcelona